ADHD/Autisme

ADHD


Voor Kinderen met ADHD kan homeopathie geweldig helpen. 


Hyperactieve kinderen werden ze vroeger genoemd, tegenwoordig heten ze met een lelijk woord ADHD-kinderen (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); in de dagelijkse praktijk hebben we het over kinderen die niet stil kunnen zitten, snel afgeleid zijn, iedere impuls volgen zonder na te denken en die (in tegenstelling tot hun omgeving!) maar nooit moe lijken te worden.


Bij veel kinderen blijkt hun ADHD juist een vorm van hoog gevoeligheid te zijn (zie onder kopje hoog gevoelige kinderen), maar niet in alle gevallen zijn ADHD en PDD-nos een vorm van hooggevoeligheid maar kunnen ook veel te maken hebben met de  omgeving waarin het kind opgroeit en de ervaringen die iemand te verwerken heeft gehad. Bijvoorbeeld huiselijk geweld, verslavingsproblematiek van (een van ) de ouders, psychische problemen van (een van) de ouders, emotionele verwaarlozing, kindermisbruik, (v) echtscheiding, uithuisplaatsing, etc. Dergelijke situaties staan los van een evt. aanleg voor hooggevoeligheid en kunnen zelfs ook gedragskenmerken bevatten  horend bij gedragsstoornissen als OCD en ODD tot gevolg hebben.


AUTISME

HOMEOPATHISCHE MIDDELEN BIJ ADHD

Er zijn heel veel Homeopatische middelen die goed werken bij kinderen met kenmerken als slechte concentratie, bewegelijkheid, impulsiviteit. Daarbij kijkend naar de totale persoon, kies ik een persoonlijk middel die voor uw kind zal helpen om weer wat rustiger te worden zodat school en andere bezigheden hem of haar weer wat makkelijker afgaan.


Maar ook voedingssuplementen als Vis olien en magnesium hebben positieve effecten op de concentratie en daarnaast Homeopathische middelen: zonder negatieve bijwerkingen !

Sterker nog! Veel kidneren die de diagnose ADHD hebben, hebebn vaak een tekort aan bepaalde vitaminen. Ik zal jullie helpen om dit uit te zoeken, zodat we dit verder kunnen aanvullen. 

U kunt hierdoor het gebruik van ritalin vermijden


Ik heb de laatste jaren steeds meer autistische kinderen in de praktijk gekregen.

Er zijn een hoop opvallende overlappingen!


herken je dit?


- In het eerste jaar ontwikkelden de kinderen zich nog wel goed, maar ergens tussen het eerste jaar en 2e jaar zijn ze achteruit gegaan. Dit houdt ook in dat ze in het eerste jaar vaak goed contact maakten en meer lachtten en daarna opvallend minder tot niet meer. (dan weet je dat ze er niet mee geboren zijn en verbetering mogelijk is!)


- Opvallend meer jongens dan meisjes hebben er last van (maar er zijn zeker ook meisjes met deze problemen)


- ze gaan slechter eten, slechter slapen en woordjes die ze deden vallen opeens weg.


- ze laten reperterend gedrag zien zoals heen en weer kijken of lopen, speciefiek speelgoed zoals aan wieltjes draaien(wat uiteraard vaker is bij autistische kinderen)


- ze willen van alles in hun mond stoppen. Aan metaal likken, zand eten, etetera


- Ze lopen vaak achter in de taal en spraak ontwikkeling

Voor kinderen met autisme werk ik met losse consulten en jaartrajecten, net waar uw voorkeur naar uit gaat


Voor het speciale jaartraject, klik hier: Traject

HERKENT U DIT BIJ UW KIND OF KINDEREN UIT UW NAASTE FAMILIE?

Dan kunt u zeker aan een homeopatische behandeling denken!


Ik heb een speciaal plekje in mijn hart en prakijk voor kinderen die autisme hebben


En de combinatie die ik kan bieden van het ontstoren van medicijnen en/of  mogelijke mediamieke

afstemmingen en homeopathie werkt heel goed bij kinderen met autisme. 


n.b: Door de mediamieke afstemmingen kom ik nog nauwer in conact met de binnenwereld van uw kind en

kunt u uw kind nog beter begrijpen en kunen we daarna met homeopatische middelen aan de slag om hem of

haar ermee te helpen.