ADHD/Autisme


ADHD 


Voor Kinderen met ADHD kan homeopathie geweldig helpen. Geen ritalin of concerta, maar op een natuurlijke wijze.


Hyperactieve kinderen werden ze vroeger genoemd, tegenwoordig heten ze met een lelijk woord ADHD-kinderen (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); in de dagelijkse praktijk hebben we het over kinderen die niet stil kunnen zitten, snel afgeleid zijn, iedere impuls volgen zonder na te denken en die (in tegenstelling tot hun omgeving!) maar nooit moe lijken te worden.


Bij veel kinderen blijkt hun ADHD juist een vorm van hoog gevoeligheid te zijn (zie onder kopje hoog gevoelige kinderen), maar niet in alle gevallen zijn ADHD en PDD-nos een vorm van hooggevoeligheid maar kunnen ook veel te maken hebben met de  omgeving waarin het kind opgroeit en de ervaringen die iemand te verwerken heeft gehad. Bijvoorbeeld huiselijk geweld, verslavingsproblematiek van (een van ) de ouders, psychische problemen van (een van) de ouders, emotionele verwaarlozing, kindermisbruik, (v) echtscheiding, uithuisplaatsing, etc. Dergelijke situaties staan los van een evt. aanleg voor hooggevoeligheid en kunnen zelfs ook gedragskenmerken bevatten  horend bij gedragsstoornissen als OCD en ODD tot gevolg hebben.

 


Ritalin


Steeds vaker wordt sterke medicatie ingezet bij ADHD-kinderen, met name Ritalin; dit geneesmiddel bevat tegenstrijdig genoeg een soort amfetamine die bij deze kinderen juist de impulsiviteit afremt en daardoor de concentratie verbetert. De effecten op langere termijn zijn vaak onduidelijk en er zijn de nodige bijverschijnselen.


Een mooi stuk tekst over ADHD en ritalin gebruik vond ik in het Boek "Hoe voorkom je ADHD? .. door de diagnose niet te stellen" van Psycholoog Laura Batstra


Zij schrijft:


Als iemand die van nature zwijgzaam is een spraakwaterval wordt na een aantal biertjes, betekent dit dan dat zwijgzaamheid werd veroorzaakt door een alcoholtekort ?


Als je kiespijn hebt en een aspirientje verzacht de pijn, betekent dit dan dat de kiespijn veroorzaakt werd door een tekort aan aspirine in je bloed of hersenen ?


Het goede antwoord is in beide gevallen natuurlijk nee. Als een kind die zich op school slecht concentreert beter op gaat letten nadat het ritalin heeft geslikt, betekent dit niet automatisch dat het voor die tijd een tekort had aan het stofje dat vrijkomt na ritalingebruik. Als een kind beter gaat opletten na het slikken van ritalin, bewijst dat absoluut niet dat het kind ADHD heeft. De meeste mensen kunnen zich beter concentreren nadat ze Ritalin geslikt hebben. 


Ik ben het hier helemaal mee eens.


Maar ook voedingssuplementen als Vis olien en magnesium hebben positieve effecten op de concentratie en daarnaast Homeopathische middelen: zonder negatieve bijwerkingen !

Sterker nog! Veel kidneren die de diagnose ADHD hebben, hebebn vaak een tekort aan bepaalde vitaminen. Ik zal jullie helpen om dit uit te zoeken, zodat we dit verder kunnen aanvullen. 


Homeopathische middelen bij ADHD


Er zijn heel veel Homeopatische middelen die goed werken bij kinderen met kenmerken als slechte concentratie, bewegelijkheid, impulsiviteit. Daarbij kijkend naar de totale persoon, kies ik een persoonlijk middel die voor uw kind zal helpen om weer wat rustiger te worden zodat school en andere bezigheden hem of haar weer wat makkelijker afgaan.Een interessant interview over het onderwerp ADHD: https://www.youtube.com/watch?v=_wt0evUQEs0


En zelf heb ik een column in het tijdschrift Spiegelbeeld geschreven over dit onderwerp.
Autisme


Ik heb de laatste jaren steeds meer autistische kinderen in de praktijk gekregen.

Er zijn een hoop opvallende overlappingen!


herken je dit?:


- In het eerste jaar ontwikkelden de kinderen zich nog wel goed, maar ergens tussen het eerste jaar en 2e jaar zijn ze achteruit gegaan. Dit houdt ook in dat ze in het eerste jaar vaak goed contact maakten en meer lachtten en daarna opvallend minder tot niet meer. (dan weet je dat ze er niet mee geboren zijn en verbetering mogelijk is!)


- Opvallend meer jongens dan meisjes hebben er last van (maar er zijn zeker ook meisjes met deze problemen)


- ze gaan slechter eten, slechter slapen en woordjes die ze deden , vallen opeens weg.


- ze laten reperterend gedrag zien zoals heen en weer kijken of lopen, speciefiek speelgoed zoals aan wieltjes draaien(wat uiteraard vaker is bij autistische kinderen)


- ze willen van alles in hun mond stoppen. Aan metaal likken, zand eten, etetera


- Ze lopen vaak achter in de taal en spraak ontwikkeling


Herkent u dit bij uw kind of kinderen uit uw naaste familie?


Dan kunt u zeker aan een homeopatische behandeling denken!


Ik heb een speciaal plekje in mijn hart en prakijk voor kinderen die autisme hebben


En de combinatie die ik kan bieden van het ontstoren van vaccinaties en /of  mogelijke mediamieke afstemmingen en homeopathie werkt heel goed bij kinderen met autisme. 


n.b: Door de mediamieke afstemmingen kom ik nog nauwer in conact met de binnenwereld van uw kind en kunt u uw

kind nog beter begrijpen en kunen we daarna met homeopatische middelen aan de slag om hem of haar ermee

te helpen.