NWP


Vergoeding van de kosten


Ik ben als geregistreerd  klassiek homeopaat  (reg.hom) erkend door de NWP . Lidnummer 1776website:


www.nwp-natuurgeneeskunde.nl


Door mijn lidmaatschap worden de kosten, afhankelijk van uw verzekeringspakket, geheel of

gedeeltelijk vergoed door vele zorgverzekeraars.     

Op dit moment zijn we alleen nog bezig met de DSW.


Belangrijk: Het eigen risico is niet van toepassing op homeopathische consulten.


De meeste verzekeraars vergoeden (een deel) van de consultkosten als u aanvullend verzekerd

bent.Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.